06 42 84 57 68 algemeen@hsva.nl

Einde seizoen 2021-2

door nov 28, 20210 Reacties

Beste leden Hondensportvereniging Amersfoort,

In onze vorige nieuwsbrief van 14 november jl. spraken wij de hoop uit dat het lopende seizoen op een normale wijze voortgezet zou kunnen worden.

Helaas is uit de persconferentie van afgelopen vrijdag het tegendeel gebleken.

Amateursport en trainingen alsmede de sportlocaties dienen van 17.00 uur tot 05.00 uur gesloten te zijn voor publiek.

Dat betekent dat onze cursussen tot en met 18 december a.s.in de avonduren geen doorgang kunnen vinden.

Dit is niet van toepassing op de cursus Speuren Basis, Speuren Gevorderden in het weekend en de Hoopers Combi cursus op de woensdagochtend,

We zijn inmiddels druk doende om alternatieven te bedenken voor de nog resterende lessen.

U wordt via de app door uw instructeur op de hoogte gesteld van vervangende dagen en tijden.

We beseffen ons terdege dat dit niet voor iedereen een oplossing zal zijn.

We hebben als bestuur wel besloten dat zondag 19 december a.s. de laatste cursusdag van het lopende seizoen zal zijn.

Voorzichtig gaan wij er vanuit dat het volgende seizoen rond de eerste week van februari 2022 van start zal kunnen gaan.

Wij adviseren u zich tijdig op te geven via onze website: www.hsva.nl

Met vriendelijke groet,

Hondensportvereniging Amersfoort

Namens het bestuur

Meer Berichten

Herstart cursussen

Afgelopen woensdagavond heeft de regering een versoepeling aangekondigd van een aantal maatregelen in verband met de corona-crisis.Een van de versoepelingen is het intrekken van het verbod op buitensporten. Hierdoor is het mogelijk geworden om de cursussen bij onze...

Update rondom corona situatie

De situatie rond het coronavirus blijft onveranderd ernstig. De beperkende maatregelen blijven zo goed als onveranderd tot minimaal 20 mei a.s. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda...

Voortgang lessen en toegang sportpark

De beperkende maatregelen welke gelden tot en met 6 april zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april a.s. Dit houdt in dat Sportpark Zielhorst, evenals alle overige sportparken in Amersfoort, gesloten is en het is derhalve niet toegestaan om zowel met als zonder hond...

Update coronavirus

Zojuist is bekendgemaakt dat met ingang van morgen de scholen, horeca en sportclubs gesloten dienen te zijn. Om ieder risico van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en ter bescherming van u als cursist en onze instructeurs hebben wij als bestuur...