06 42 84 57 68 algemeen@hsva.nl

Herstart cursussen

door mei 12, 20200 Reacties

Afgelopen woensdagavond heeft de regering een versoepeling aangekondigd van een aantal maatregelen in verband met de corona-crisis.Een van de versoepelingen is het intrekken van het verbod op buitensporten. Hierdoor is het mogelijk geworden om de cursussen bij onze vereniging weer te gaan starten.

Het bestuur heeft een protocol opgesteld waarmee wij een zo veilig mogelijke omgeving voor een ieder trachten te creëren. Belangrijkste punten welke in het protocol vermeld zijn betreffen de volgende zaken:

 • De ingang van het veld is het dubbele hek net voorbij de groene opslagcontainer. Beide hekken staan open zodat er voldoende ruimte is om het veld te betreden.
 • De uitgangen van het veld bevinden zich aan de rechter- en linkerzijkant van het terrein. Voor de groepen die rechts van de ingang trainen dienen het veld langs het hekwerk van Team  Spirit te verlaten. De groepen die links van de ingang trainen dienen het veld langs het hekwerk van het voetbalveld van HVC te verlaten.
 • U wordt verzocht om maximaal 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Verzamelpunt is de omgeving van de groene opslagcontainer, waarbij men minimaal 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden. U wordt door de instructeur opgehaald. daar wij de ruimte op het terrein nodig hebben als verzamelpunt is het niet toegestaan om auto’s te parkeren op het veld. Dit parkeerverbod geldt voor cursisten en instructeurs.
 • Na afloop van de les wordt u verzocht om direct het terrein te verlaten.
 • De Dog Out 2.0 is voorlopig gesloten voor cursisten en bezoek. Dit geldt dus ook voor het toilet.

De herstart van de cursussen is gepland op maandag 18 mei a.s. en het cursusschema is van toepassing zoals voor het stopzetten. Wel zijn er enkele wijzigingen te melden, namelijk;

 • De lessen van 20.15 uur beginnen nu om 20.30 uur;
 • FCI Obedience start is uitgesteld tot aanvang van het nieuwe seizoen.
 • Speurcursisten krijgen bericht van de instructeur omtrent datum en locatie van de training.
 • Nieuwe Hooper cursisten zullen door het cursussecretariaat benaderd gaan worden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u, ondanks de versoepeling door de overheid en de door onze vereniging genomen maatregelen, het toch nog te onveilig vindt om deel te gaan nemen aan de cursussen, zeker als u tot een risicogroep wordt gerekend. Het staat u vrij om tijdens de cursus een mondkapje te dragen.

Indien u het nog te vroeg vindt om weer te gaan beginnen stellen wij het volgende voor: U kunt gaan starten bij aanvang van het volgende seizoen, voorlopig berekend in de eerste week van september 2020. Het door u betaalde cursusgeld wordt doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen bestaat weer uit 14 lessen per cursus en per cursist zal het nog te betalen bedrag worden bepaald. Indien u niet per 18 mei wilt gaan beginnen maar met ingang van het nieuwe seizoen wordt u vriendelijk verzocht dit per mail aan ons door te geven. Vermeld daarbij uw naam, de naam van de hond en de cursus welke u dit moment volgt. U kunt de mail zenden aan: algemeen@hsva.nl

Vanaf  de herstart op maandag 18 mei a.s. gelden de volgende regels:

 • heeft u gezondheidsklachten blijf dan thuis;
 • houdt minimaal 1,5 meter afstand;
 • geen handen schudden;
 • volg de aanwijzingen op van onze medewerker in een geel hesje.

Wij blijven de aanbevelingen van het RIVM en de overheid volgen, hetgeen betekent dat wij als vereniging de cursussen weer stop zullen zetten als daar aanleiding voor zal zijn. We vertrouwen op het verantwoord gedrag van u allen want alleen dan kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Meer Berichten

Start seizoen 2021 – 1 uitgesteld!

Corona (p)update We moeten nog even wachten tot de cursussen mogen starten . Het bestuur van HSVA heeft besloten om vanaf 1 maart te starten met de nieuwe cursussen. Mocht de lockdown tegen die tijd nog steeds actief zijn passen wij onze datum daarop aan. We houden...

Update rondom corona situatie

De situatie rond het coronavirus blijft onveranderd ernstig. De beperkende maatregelen blijven zo goed als onveranderd tot minimaal 20 mei a.s. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda...

Voortgang lessen en toegang sportpark

De beperkende maatregelen welke gelden tot en met 6 april zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april a.s. Dit houdt in dat Sportpark Zielhorst, evenals alle overige sportparken in Amersfoort, gesloten is en het is derhalve niet toegestaan om zowel met als zonder hond...

Update coronavirus

Zojuist is bekendgemaakt dat met ingang van morgen de scholen, horeca en sportclubs gesloten dienen te zijn. Om ieder risico van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en ter bescherming van u als cursist en onze instructeurs hebben wij als bestuur...