De situatie rond het coronavirus blijft onveranderd ernstig.

De beperkende maatregelen blijven zo goed als onveranderd tot minimaal 20 mei a.s.

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren.

De Raad van Beheer adviseert de aangesloten verenigingen dringend dit beleid over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten (leden)vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door de vereniging.

Het zou kunnen dat de periode ook na mei zal moeten worden voortgezet. Het bestuur van de Raad van beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Rond 12 mei zal er weer een update komen vanuit de regering en zal bekend gaan worden welke maatregelen er na 20 mei a.s. nog van toepassing zullen zijn.

In de tweede week van mei zal het bestuur HSVA een vergadering gaan beleggen om te gaan bekijken hoe wij verder om kunnen gaan met de situatie. In welke vorm de vergadering gaat plaatsvinden moeten we nog beslissen.

Zodra de bestuursvergadering is geweest zullen wij u op de hoogte stellen van de resultaten en onze invulling voor het lopende en komende seizoen.

Wij zullen als vereniging alle noodzakelijke maatregelen ondersteunen want alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.