06 42 84 57 68 algemeen@hsva.nl

Voortgang lessen en toegang sportpark

door apr 9, 2020

De beperkende maatregelen welke gelden tot en met 6 april zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april a.s.

Dit houdt in dat Sportpark Zielhorst, evenals alle overige sportparken in Amersfoort, gesloten is en het is derhalve niet toegestaan om zowel met als zonder hond ons trainingsveld te betreden.

Het bestuur twijfelt ernstig of het lopende seizoen nog op een normale wijze afgewerkt kan worden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook na 28 april a.s. nog de nodige beperkende maatregelen van kracht zullen zijn.

De regering komt op dinsdag 21 april weer bij elkaar om de stand van zaken mede te delen en aan de hand van de uitslag van die bijeenkomst zal het bestuur u verder berichten over het

verloop van het huidige seizoen en de start van het nieuwe seizoen.

De volgende activiteiten zijn inmiddels uitgesteld c.q. afgelast:

  • jaarlijkse algemene ledenvergadering, medio mei, is uitgesteld tot nader order;
  • dauwtrapwandeling op donderdag 21 mei a.s. is afgelast;
  • examens mei 2020 zijn afgelast.

In de tussentijd kunt u meedoen aan een challenge met elke week een nieuwe uitdaging voor u en uw hond.

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om in groepen te trainen.

Om toch u en uw hond bezig te houden is er een 10 weken challenge opgezet, wat inhoudt dat er elke week een nieuwe uitdaging is.

De link naar de challenge luidt:

https://www.facebook.com/groups/535741620409331/

Laten we ons allen aan de maatregelen houden in het belang van uw eigen gezondheid en die van anderen!

Meer Berichten

Start seizoen 2021 – 1 uitgesteld!

Corona (p)update We moeten nog even wachten tot de cursussen mogen starten . Het bestuur van HSVA heeft besloten om vanaf 1 maart te starten met de nieuwe cursussen. Mocht de lockdown tegen die tijd nog steeds actief zijn passen wij onze datum daarop aan. We houden...

Herstart cursussen

Afgelopen woensdagavond heeft de regering een versoepeling aangekondigd van een aantal maatregelen in verband met de corona-crisis.Een van de versoepelingen is het intrekken van het verbod op buitensporten. Hierdoor is het mogelijk geworden om de cursussen bij onze...

Update rondom corona situatie

De situatie rond het coronavirus blijft onveranderd ernstig. De beperkende maatregelen blijven zo goed als onveranderd tot minimaal 20 mei a.s. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda...

Update coronavirus

Zojuist is bekendgemaakt dat met ingang van morgen de scholen, horeca en sportclubs gesloten dienen te zijn. Om ieder risico van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en ter bescherming van u als cursist en onze instructeurs hebben wij als bestuur...