06 42 84 57 68 algemeen@hsva.nl

Zomercarrousel

Helaas kan de zomercaroussel dit jaar niet doorgaan!

In Juni starten wij jaarlijks op de woensdagavond 4 of 5 weken lang de zomercarrousel.

De zomercarrousel houdt in dat wij ter overbrugging van het lopende en komende seizoen u kennis willen laten maken met een aantal onderdelen van de hondensport.

De lessen beginnen in principe iedere week om 19.30 uur, data volgen nog.

Wel proberen we rekening te houden met de leeftijd van de hond, vooral onder het jaar.

U wordt ingedeeld op volgorde van inschrijving, hierbij wordt niet gelet op het niveau van de hond. Dit heeft mede te maken met het ongedwongen karakter van de zomercarrousel.

Indien u aan de zomercarrousel wilt deelnemen wordt u vriendelijk verzocht het aanmeldformulier op onze website in te vullen.

In verband met de benodigde tijd om de indeling te verzorgen wordt u vriendelijk verzocht om de inschrijving uiterlijk 2 weken voor de start van de zomercarrousel door te geven.

Bericht van indeling wordt in het weekend voorafgaande aan de start van de zomercarrousel per mail verzonden.