UPDATE: we hebben inmiddels besloten toch te sluiten. Zie het nieuwsbericht voor meer informatie.


Hondensportvereniging Amersfoort volgt het advies en richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu omtrent het coronavirus in Nederland.

Zolang er nog geen negatief advies is omtrent te organiseren cursussen zullen deze op de maandag- tot en met de donderdagavond gewoon doorgang vinden.

Tijdens de lessen staan wij altijd al in kleine groepen in de buitenlucht, met genoeg ruimte tussen de personen wegens de honden die we bij ons hebben. Ons trainingsterrein is groot genoeg om de noodzakelijk geachte afstand tussen enerzijds cursisten onderling en anderzijds tussen cursisten en instructeur te kunnen waarborgen.

Wij verzoeken alle cursisten en instructeurs zich te houden aan onderstaande aanbevelingen:

  • Handen schudden tot nader order niet doen;
  • Goed de handen wassen;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;
  • Indien men ziekteverschijnselen vertoont wordt men verzocht niet aanwezig te zijn op de cursusavonden.

Mocht er in deze situatie verandering komen en wij als vereniging de cursussen voor een (on)bepaalde tijd moeten afgelasten, zullen deze uiteraard worden ingehaald.

Indien noodzakelijk houden wij u via de mail, website ( hsva.nl ) en Facebook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen