Start seizoen 2021 – 1 uitgesteld!

‼️Corona (p)update‼️

We moeten nog even wachten tot de cursussen mogen starten . Het bestuur van HSVA heeft besloten om vanaf 1 maart te starten met de nieuwe cursussen. Mocht de lockdown tegen die tijd nog steeds actief zijn passen wij onze datum daarop aan.

We houden jullie op de hoogte.

Hebben jullie je al opgegeven voor het nieuwe seizoen ? Dit kan nog tot 26 februari.

Veel liefs,Team HSVA.

Herstart cursussen

Afgelopen woensdagavond heeft de regering een versoepeling aangekondigd van een aantal maatregelen in verband met de corona-crisis.Een van de versoepelingen is het intrekken van het verbod op buitensporten. Hierdoor is het mogelijk geworden om de cursussen bij onze vereniging weer te gaan starten.

Het bestuur heeft een protocol opgesteld waarmee wij een zo veilig mogelijke omgeving voor een ieder trachten te creëren. Belangrijkste punten welke in het protocol vermeld zijn betreffen de volgende zaken:

 • De ingang van het veld is het dubbele hek net voorbij de groene opslagcontainer. Beide hekken staan open zodat er voldoende ruimte is om het veld te betreden.
 • De uitgangen van het veld bevinden zich aan de rechter- en linkerzijkant van het terrein. Voor de groepen die rechts van de ingang trainen dienen het veld langs het hekwerk van Team  Spirit te verlaten. De groepen die links van de ingang trainen dienen het veld langs het hekwerk van het voetbalveld van HVC te verlaten.
 • U wordt verzocht om maximaal 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Verzamelpunt is de omgeving van de groene opslagcontainer, waarbij men minimaal 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden. U wordt door de instructeur opgehaald. daar wij de ruimte op het terrein nodig hebben als verzamelpunt is het niet toegestaan om auto’s te parkeren op het veld. Dit parkeerverbod geldt voor cursisten en instructeurs.
 • Na afloop van de les wordt u verzocht om direct het terrein te verlaten.
 • De Dog Out 2.0 is voorlopig gesloten voor cursisten en bezoek. Dit geldt dus ook voor het toilet.

De herstart van de cursussen is gepland op maandag 18 mei a.s. en het cursusschema is van toepassing zoals voor het stopzetten. Wel zijn er enkele wijzigingen te melden, namelijk;

 • De lessen van 20.15 uur beginnen nu om 20.30 uur;
 • FCI Obedience start is uitgesteld tot aanvang van het nieuwe seizoen.
 • Speurcursisten krijgen bericht van de instructeur omtrent datum en locatie van de training.
 • Nieuwe Hooper cursisten zullen door het cursussecretariaat benaderd gaan worden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u, ondanks de versoepeling door de overheid en de door onze vereniging genomen maatregelen, het toch nog te onveilig vindt om deel te gaan nemen aan de cursussen, zeker als u tot een risicogroep wordt gerekend. Het staat u vrij om tijdens de cursus een mondkapje te dragen.

Indien u het nog te vroeg vindt om weer te gaan beginnen stellen wij het volgende voor: U kunt gaan starten bij aanvang van het volgende seizoen, voorlopig berekend in de eerste week van september 2020. Het door u betaalde cursusgeld wordt doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen bestaat weer uit 14 lessen per cursus en per cursist zal het nog te betalen bedrag worden bepaald. Indien u niet per 18 mei wilt gaan beginnen maar met ingang van het nieuwe seizoen wordt u vriendelijk verzocht dit per mail aan ons door te geven. Vermeld daarbij uw naam, de naam van de hond en de cursus welke u dit moment volgt. U kunt de mail zenden aan: algemeen@hsva.nl

Vanaf  de herstart op maandag 18 mei a.s. gelden de volgende regels:

 • heeft u gezondheidsklachten blijf dan thuis;
 • houdt minimaal 1,5 meter afstand;
 • geen handen schudden;
 • volg de aanwijzingen op van onze medewerker in een geel hesje.

Wij blijven de aanbevelingen van het RIVM en de overheid volgen, hetgeen betekent dat wij als vereniging de cursussen weer stop zullen zetten als daar aanleiding voor zal zijn. We vertrouwen op het verantwoord gedrag van u allen want alleen dan kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Update rondom corona situatie

De situatie rond het coronavirus blijft onveranderd ernstig.

De beperkende maatregelen blijven zo goed als onveranderd tot minimaal 20 mei a.s.

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren.

De Raad van Beheer adviseert de aangesloten verenigingen dringend dit beleid over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten (leden)vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door de vereniging.

Het zou kunnen dat de periode ook na mei zal moeten worden voortgezet. Het bestuur van de Raad van beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Rond 12 mei zal er weer een update komen vanuit de regering en zal bekend gaan worden welke maatregelen er na 20 mei a.s. nog van toepassing zullen zijn.

In de tweede week van mei zal het bestuur HSVA een vergadering gaan beleggen om te gaan bekijken hoe wij verder om kunnen gaan met de situatie. In welke vorm de vergadering gaat plaatsvinden moeten we nog beslissen.

Zodra de bestuursvergadering is geweest zullen wij u op de hoogte stellen van de resultaten en onze invulling voor het lopende en komende seizoen.

Wij zullen als vereniging alle noodzakelijke maatregelen ondersteunen want alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Voortgang lessen en toegang sportpark

De beperkende maatregelen welke gelden tot en met 6 april zijn inmiddels verlengd tot en met 28 april a.s.

Dit houdt in dat Sportpark Zielhorst, evenals alle overige sportparken in Amersfoort, gesloten is en het is derhalve niet toegestaan om zowel met als zonder hond ons trainingsveld te betreden.

Het bestuur twijfelt ernstig of het lopende seizoen nog op een normale wijze afgewerkt kan worden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook na 28 april a.s. nog de nodige beperkende maatregelen van kracht zullen zijn.

De regering komt op dinsdag 21 april weer bij elkaar om de stand van zaken mede te delen en aan de hand van de uitslag van die bijeenkomst zal het bestuur u verder berichten over het

verloop van het huidige seizoen en de start van het nieuwe seizoen.

De volgende activiteiten zijn inmiddels uitgesteld c.q. afgelast:

 • jaarlijkse algemene ledenvergadering, medio mei, is uitgesteld tot nader order;
 • dauwtrapwandeling op donderdag 21 mei a.s. is afgelast;
 • examens mei 2020 zijn afgelast.

In de tussentijd kunt u meedoen aan een challenge met elke week een nieuwe uitdaging voor u en uw hond.

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om in groepen te trainen.

Om toch u en uw hond bezig te houden is er een 10 weken challenge opgezet, wat inhoudt dat er elke week een nieuwe uitdaging is.

De link naar de challenge luidt:

https://www.facebook.com/groups/535741620409331/

Laten we ons allen aan de maatregelen houden in het belang van uw eigen gezondheid en die van anderen!

Update coronavirus

Zojuist is bekendgemaakt dat met ingang van morgen de scholen, horeca en sportclubs gesloten dienen te zijn.

Om ieder risico van verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en ter bescherming van u als cursist en onze instructeurs hebben wij als bestuur moeten besluiten om met ingang van vandaag alle cursussen tot nader order af te gelasten.

Zodra de situatie het weer toelaat zullen wij de cursussen weer hervatten en zullen de gemiste lessen worden ingehaald. Wij rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

Coronavirus

UPDATE: we hebben inmiddels besloten toch te sluiten. Zie het nieuwsbericht voor meer informatie.


Hondensportvereniging Amersfoort volgt het advies en richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu omtrent het coronavirus in Nederland.

Zolang er nog geen negatief advies is omtrent te organiseren cursussen zullen deze op de maandag- tot en met de donderdagavond gewoon doorgang vinden.

Tijdens de lessen staan wij altijd al in kleine groepen in de buitenlucht, met genoeg ruimte tussen de personen wegens de honden die we bij ons hebben. Ons trainingsterrein is groot genoeg om de noodzakelijk geachte afstand tussen enerzijds cursisten onderling en anderzijds tussen cursisten en instructeur te kunnen waarborgen.

Wij verzoeken alle cursisten en instructeurs zich te houden aan onderstaande aanbevelingen:

 • Handen schudden tot nader order niet doen;
 • Goed de handen wassen;
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Indien men ziekteverschijnselen vertoont wordt men verzocht niet aanwezig te zijn op de cursusavonden.

Mocht er in deze situatie verandering komen en wij als vereniging de cursussen voor een (on)bepaalde tijd moeten afgelasten, zullen deze uiteraard worden ingehaald.

Indien noodzakelijk houden wij u via de mail, website ( hsva.nl ) en Facebook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen